tarieven

TARIEVENLIJST PAROCHIE St. BENEDICTUS 2017

Vieringen
Doopviering 70,00
1ste communie 70,00
Vormsel 70,00
Huwelijksviering met koor en misdienaars (excl. bloemen) 440,00
Jubileumviering met koor en misdienaars (excl. bloemen) 360,00
Inschrijving huwelijksregister indien huwelijk elders gesloten 50
Jubileumviering tijdens normale dienst 70,00
Uitvaart
Uitvaart, avondwake en begrafenis (met koor en misdienaars)* 450,00
Alleen avondwake 260,00
Begeleiding door pastor naar crematorium of andere begraafplaats buiten de parochie** 120,00
Band of CD opname tijdens de dienst (voor zover mogelijk) 25,00
Overig
Misstipendia 9,00

Begraafplaats
Begraven of bijzetten overledene (incl. kosten graf delven)
Voor een persoon ouder dan 11 jaar 720,00
Voor een kind van 1 tot en met 11 jaar 360,00
Voor een kind beneden 1 jaar 180,00
Begraven of bijzetten overledene (excl. kosten graf delven)
Voor een persoon ouder dan 11 jaar 430,00
Voor een kind van 1 tot en met 11 jaar 215,00
Voor een kind beneden 1 jaar 110,00
Grafrechten per 20 jaar voor:
Enkel of dubbel graf*** 1360,00
Enkel of dubbelgraf voor kind tot en met 11 jaar 680,00
Familiegraf met drie of meer inlagen 2080,00
Urnenkelder in Elst (incl. kelder) 1140,00
Gewoon graf oude gedeelte in Elst 2080,00
Verlenging grafrechten per 10 jaar voor***:
Enkel of dubbel graf 680,00
Enkel of dubbelgraf voor kind tot en met 11 jaar 340,00
Familiegraf met drie of meer inlagen 1040,00
Urnenkelder in Elst 340,00
Gewoon graf oude gedeelte in Elst 1040,00
Uitstrooien van as
Uitstrooien door nabestaanden of begrafenisondernemer 80,00
Uitstrooien door pastor 150,00
Columbarium
Bijzet urn per bijzetting 430,00
Recht voor een nis voor 20 jaar 680,00
Verlenging recht voor een nis met 10 jaar**** 340,00

* Er is één all-in tarief voor Uitvaart, avondwake en begrafenis. Dit tarief geldt dus ook als er geen avondwake is, geen koor optreedt, de uitvaart niet in de eigen kerken plaats vindt, etc.
** Indien de pastor alleen een dienst op het crematorium doet is dit tarief niet van toepassing en is het tarief 330,-.
*** Tarief dubbelgraf is voor begraven boven elkaar. Bij begraven naast elkaar in een dubbelgraf (in Driel en Herveld) is het tarief 2040,00 en het tarief bij verlenging 1020,00.
**** Verlenging van graf-,urnenkelder of columbariumrecht: Na 20 jaar kan het recht steeds voor een nieuwe periode van 10 jaar worden verlengd